כל היתרונות בחיסכון אחד
'אלטשולר שחם חיסכון פלוס'

כדי להגשים חלומות כדאי לתכנן קדימה! הכירו את 'אלטשולר שחם חיסכון פלוס', קופת גמל להשקעה המאפשרת לכל אחד בכל גיל לחסוך ולהשקיע בשוק ההון*.
'אלטשולר שחם חיסכון פלוס'

רוצים לשמוע פרטים נוספים או לדבר אתנו,

אנחנו כאן לשירותכם! מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בתוך 24 שעות**

בהשארת הפרטים אני מסכימ/ה שהחברה תחזור אלי באמצעות דוא"ל, שיחה טלפונית, סמס, וכן לאמור
במדיניות הפרטיות >> ותנאי השימוש באתר >>.

מה היתרונות של 'אלטשולר שחם חיסכון פלוס'?

גמישות

באפשרותכם להפקיד כל סכום ועד כ–79,000 ₪ בשנה ולהשקיע במגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה המתאימים לכם¹

נזילות

תוכלו למשוך את הכסף בכל רגע²

מקצועיות

תוכלו ליהנות מניהול מקצועי עם כ – 32 שנות ניסיון בשוק ההון

כדאיות

תוכלו לפתוח חיסכון עבור כל אחד מבני המשפחה

רוצים לדעת מה סכום החיסכון הצפוי שתוכלו לצבור³?

שאלות ותשובות

מדובר במכשיר חיסכון אשר מאפשר לכם להפקיד כספים לקופת גמל המושקעת בשוק ההון ומנוהלת על ידי מנהלי השקעות מקצועיים. היתרון החשוב והמשמעותי הוא שניתן למשוך את הכסף שנצבר ללא "קנס", בכל עת, כמשיכה חד פעמית של כל הסכום או רק חלק ממנו, וגם בצורת קצבה לאחר גיל 60. מי שימשוך את הכסף לאחר גיל 60 יוכל ליהנות גם מהטבות מס מיוחדות ואף לפטור ממסים אם ימשוך את הכסף כקצבה².

קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם! אפשר להתחיל לחסוך בכל גיל – גם עבור ילדים קטנים עם חלומות גדולים לעתיד וגם עבור מבוגרים הדואגים להגשים את המטרות והשאיפות שלהם. תדירות ההפקדות נתונה לבחירתכם – ניתן להפקיד באופן קבוע בהוראת קבע החל מ-100 ₪ בלבד, או באופן חד-פעמי כאשר נצבר לכם סכום כסף שאתם רוצים להוסיף לחיסכון שלכם, עד לתקרת ההפקדה השנתית שעומדת על 79,005.69 ₪ לשנה¹. את הכסף שחסכתם ניתן למשוך בכל עת, כך שבמילים אחרות קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נהדר גם עבור חוסכים לטווח הקצר וגם לחוסכים לטווח ארוך או עד הפנסיה².

בקופת הגמל להשקעה 'אלטשולר שחם חיסכון פלוס', כספי החיסכון נזילים. כלומר, ניתן למשוך את הכספים בכל עת ולכל מטרה² באופן חד פעמי ללא "קנס" פירעון מוקדם. מאחר והכסף מושקע למעשה בשוק ההון ועשוי לצבור רווחים, מהרווח הריאלי מנוכה מס בשיעור של 25%. לעומת זאת, בקופת גמל לחיסכון הכספים מיועדים למשיכה החל מגיל 60 כקצבה חודשית או כסכום חד פעמי (היוון קצבה) והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין. הפקדות לקופת גמל לחיסכון עשויות להעניק הטבת מס (ניכוי ו/או זיכוי) לזכאים לכך.

ב'אלטשולר שחם חיסכון פלוס' ניתן להפקיד באופן חודשי (החל מ-100 ₪ בהוראת קבע) ואפשר להפקיד גם סכום חד פעמי בהתאם ליכולות שלכם, עד לתקרת ההפקדה השנתית המותרת. תקרת ההפקדה לשנת 2024 היא 79,005.69 ₪ לאדם¹.

הערות משפטיות

*אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2024, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, תקנון קופת הגמל ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד. **לפניה שתתקבל בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של החברה. חזרה לפניה שתבוצע לאחר שעות הפעילות או בסמוך למועד סיום שעות הפעילות תתבצע ביום העסקים הבא.

1. הפקדה באמצעות הוראת קבע מותנית בהפקדה חודשית של מינימום 100 ₪. תקרת ההפקדה השנתית, נכון לשנת מס 2024, הינה 79,005.69 ₪. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה.

מידע אודות מסלולי ההשקעה בקופת הגמל ומדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא באתר החברה בכתובת
www.as-invest.co.il .  החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

2. משיכה תתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס בשיעור של 25% על הרווחים. על אף האמור, משיכת הכספים כקצבה לאחר גיל 60 פטורה מתשלום מס הכנסה על הקצבה. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת הכספים כקצבה ישירות מקופת גמל להשקעה. לצורך קבלת קצבה ניתן להעביר את הכספים לקופה לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.

3. בהתאם לפרמטרים שבחרתם. הנחות העומדות בבסיס המחשבון: הנחת תשואה שנתית ברוטו (לא מובטחת) בגובה 4% , דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.99% מהצבירה. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס בשיעור של 25% על הרווחים. הפקדה החודשית מתייחסת להפקדה שוטפת בתחילת כל חודש. ההפקדה החד פעמית מתייחסת להפקדה חד פעמית בתחילת תקופת החיסכון. מחשבון זה, לרבות מידע המוצג בו, הינו להמחשה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס המותאמים לצרכי הלקוח. עשויים להיות פערים בין תוצאות המחשבון לבין התוצאות שיושגו בפועל. השימוש במחשבון ו/או בתוצאות המוצגות בו הינו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. אין לראות במחשבון משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה, לרבות התחייבות להשגת תשואות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש במחשבון ו/או בתוצאות המוצגות בו.

השימוש במידע והנתונים שבאתר הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. באתר זה נאסף מידע בטכנולוגיות שונות ונעשה שימוש בהתאם לאמור 
במדיניות הפרטיות >> ותנאי השימוש באתר >>.